return

wersja polska

Dlaczego jExacter

© Witold Kossowski, 2009

Napisany w Javie jExacter jest przeznaczony do rachunku naukowego o wysokiej precyzji

 

*** Precyzja obliczen jest regulowalna w granicach 1 - 240 cyfr znaczacych (wstepnie 30).

*** Operator ma do swojej dyspozycji klawiature System Keyboard (48 funkcji standardowych) oraz klawiature Private (o 48 klawiszach programowalnych, patrz "Czytaj mnie").

*** Kazdy przycisk "prywatny" moze byc oznakowany i powiazany z formula, w dowolnym momencie wprowadzona i gotowa do stalego uzytku.

*** Rachunek wykonywany jest na podstawie wprowadzonej formuly o dlugosci ograniczonej do 248 znakow.

*** Formula, zapisana w notacji 'naturalnej' jest zlozona ze stalych, zmiennych i operatorow (maks. 73).

*** Poprawnosc syntaktyczna formuly jest sprawdzana i kazdy blad jest interpretowany.

*** Kompilacja formuly jest zwiazana z optymalizacja obliczen.

*** Dostepne sa obliczenia o charakterze rekurencyjnym (zmienna me) oraz inkrementalnym (dowolna liczba zmiennych o roznych wartosciach inkrementacji)

*** Zarowno formula, jak i dowolne argumenty moga byc w kazdym momencie zmodyfikowane przez operatora.

*** jExacter umozliwia bezposredni dostep do dowolnego argumentu.

*** Kazdy argument moze byc wprowadzony w postaci stalo- lub zmiennoprzecinkowej.

*** W przypadku liczb okresowych, mozliwe jest stosowanie nawiasow, np. liczba 1,0(53) odpowiadajaca liczbie 1,053535353… .

*** Zapis wartosci kazdego argumentu jest testowany i kazdy blad jest zgloszony.

*** Najwieksza / najmniejsza liczba akceptowana wynosi 1e±1.000.000.000.

*** "Infinity", "NaN" (Not a Number), "TLN" (Too Large Number, tj. liczba > 1e+1.000.000.000, mniejsza od nieskonczonosci) moze byc wprowadzona, wyswietlona jako wynik rachunku i akceptowana jako wynik posredni w ciagu obliczen.

*** Dwie wartosci, e i pi, sa wstepnie zdefiniowane.

*** Operator ma bezposredni dostep do pliku HELP (Pomoc), ktory zawiera, miedzy innymi, opis wszystkich funkcji. Uzytkownik moze dodac do pliku HELP swoje wlasne uwagi.

*** Operator ma do swojej dyspozycji inny, w pelni edytowalny plik FORMULA FILE (zapamietywany jako "formfile"), oraz plik CONSTANTS ("constfile"), gdzie moze byc zarejestrowana / dopisana dowolna zmienna, ewentualnie z dorzucona nazwa.

*** Zgodnie z wybranym trybem, po zakonczeniu rachunku moze byc zapisany i zaprezentowany raport, zawierajacy liste argumentow i wszystkie operacje i wyniki posrednie, w porzadku chronologicznym.

*** Do okna REPORT zostala dorzucona funkcja FIND. Raporty potrafia byc bardzo dlugie, zwlaszcza w przypadku list liczb pierwszych (na przyklad funkcja pra[0;10000000] daje wszystkie liczby pierwsze od zera do 10 milionow, czyli 664.579 liczb zorganizowanych w 65.033 linie).

*** Kazdy plik, ktory ukazuje sie w oknie REPORT moze byc bezposrednio wydrukowany z menu File.

*** Formula, argumenty, wynik, poziom precyzji i raport nigdy nie znikaja z ekranu. Przemieszczanie kursora z jednego okna do drugiego jest zwiazane ze zmiana koloru okna; dzieki temu operator nigdy nie jest "zgubiony".

*** W zbiorze operatorow mozna znalezc dzielenie modulo w postaci reszty z dzielenia dwu liczb rzeczywistych, dowolny pierwiastek, logarytm o dowolnej bazie, iloczyn wszystkich kolejnych liczb calkowitych z dowolnego przedzialu, zmiane bazy liczby na dowolna z zakresu [2..16], liste wszystkich kolejnych liczb pierwszych z przedzialu [a..b], n-ta liczbe pierwsza, etc.

*** Operator ma mozliwosc uzywania zmiennej specjalnej o nazwie me (memory). Wystarczy zainicjowac wartosc tej zmiennej przed pierwszym wykonaniem rachunku; kazdy nastepny rachunek odbywa sie ze zmienna o wartosci ostatniego wyniku. Umozliwia to rachunek rekurencyjny.

*** Poza trybem "normalnym", jExacter posiada prosty i bezposredni tryb zliczania kasowego o nazwie CASH REGISTER, ktory umozliwia ciagle dodawanie liczb, iloczynow, procentow i wynikow dzielenia, z precyzja 25 liczb znaczacych, z separatorami tysiecy lub bez, oraz ze stala kontrola poprawnosci argumentow i operacji.

*** Copy / paste / cut / Save As / etc. sa w pelni operacyjne.

*** Czas egzekucji kazdego rachunku jest mierzony i wyswietlany.

 

Operacje

+        dodawanie
-        odejmowanie
*        mnozenie
/        dzielenie
div      dzielenie bez reszty
inv      inwersja (operacja 1/x)
mod      dzielenie modulo
gcd      NWD, najwiekszy wspolny dzielnik
^        potega
abs      wartosc absolutna
int      czesc calkowita
inr      najblizsza liczba calkowita
dec      czesc ulamkowa
!        silnia
pro      iloczyn od .. do ..

max      wieksza z dwu liczb
min      mniejsza z dwu liczb
mo       operator inkrementalny (przyrostowy)
bas      zmiana bazy-n na base-m w zakresie [2..16]

r        pierwiastek n-ty
r2       pierwiastek kwadratowy
ln       logarytm naturalny
lg2      logarytm dwojkowy
log      logarytm dziesietny
lg       logarytm o bazie dowolnej

rd       stopnie => radiany
deg      radiany => stopnie
sn       sinus
cn       cosinus
tg       tangens
cg       cotangens
asn      arcus sinus
acn      arcus cosinus
atg      arcus tangens
acg      arcus cotangens

sh       sinus hiperboliczny
ch       cosinus hiperboliczny
ht       tangens hiperboliczny
hc       cotangens hiperboliczny
ash      area sinus hiperboliczny
ach      area cosinus hiperboliczny
aht      area tangens hiperboliczny
ahc      area cotangens hiperboliczny

 

pra      lista liczb pierwszych z przedzialu [a..b]
prn      n-ta liczba pierwsza
prx      liczba pierwsza najblizsza liczbie rzeczywistej x
pr1      Czy liczba i jest liczba pierwsza? Jesli nie, to lista dzielnikow pierwszych
pr2      lista wspolnych dzielnikow pierwszych dwu liczb

 

 

 

Gwarancja Aplikacja niniejsza jest zaoferowana "taka, jaka jest", bez jakiejkolwiek gwarancji. W zadnym wypadku autor nie bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody przypadkowe, czy wynikajace z aplikacji, wliczajac w te szkody straty wynikajace z nieuzytkowania aplikacji, straty w zakresie zyskow uzytkownika, straty danych lub wystapienie danych niedokladnych, oraz straty poniesione na skutek skarg strony trzeciej, nawet jesli autor aplikacji byl ostrzezony o mozliwosci tego rodzaju szkod.

 

Wsparcie techniczne

Z przykroscia informujemy, ze zadne wsparcie ani pomoc natury technicznej nie sa mozliwe. Ewentualne uwagi lub zgloszenia "bugow" prosimy nadsylac na adres : jexacter@kagi.com